Räkna ut roten ur ett tal

Beräkna roten ur ett tal genom att ange roten och talet i fälten nedan.

Rot: 2 = kvadratrot, 3 = kubikrot etc.
Tal:
Vad betyder roten ur?

Roten ur ett tal är det tal som multiplicerat med sig själv ett antal gånger bildar det ursprungliga talet.

När man talar om roten ur i dagligt tal menar man slarvigt kvadratroten vilket innebär att den sökta roten multiplicerat med sig själv en gång bildar det ursprungliga talet. Kvadratroten ur a betecknas:

√a

Där a motsvarar det ursprungliga talet. Om vi vill ha kubikroten ur ett tal söker vi istället den rot som multiplicerat med sig själv två gånger bildar det ursprungliga talet. Den tredje roten ur a betecknas:

3√a

För illustrera ytterligare har vi tagit med några exempel:

  1. √4 = 2 eftersom 2 * 2 = 4
  2. √9 = 3 eftersom 3 * 3 = 9
  3. 3√8 = 2 eftersom 2 * 2 * 2 = 8
  4. 4√16 = 2 eftersom 2 * 2 * 2 * 2 = 16

Komplexa tal

Eftersom ett negativt tal multiplicerat med sig själv alltid blir positivt så går det inte att beräkna routen ur ett tal som negativt på traditionellt sätt.

Vill man beräkna roten ur negativa tal måste man utöka den reella talrymden komplexa tal som innehåller imaginärenheten i. Den imaginära enheten i definieras av i² = -1 och möjliggör beräkningar med rötter. Läs mer om komplexa tal här.

Relaterade beräkningar