Räkna ut volym

För att räkna ut en behållares volym krävs det att du redan har viss information om behållaren. Tex behöver du veta höjden och radien på en cylinder men du behöver bara veta radien på ett klot.

Här nedan finns räknare för att räkna ut volym för cylinder, klot och kon. Skriv in alla värden med enheten meter.

Volym för cylinder

cylinder
r: m
h: m

Volym = π · r² · h


Volym för klot

klot
r: m

Volym = (4 · π · r³) / 3


Volym för kon

kon
r: m
h: m

Volym = (π · r² · h) / 3


Relaterade beräkningar