Räkna ut konsultarvode

Räknaren estimerar ett konsultarvode och är baserad på Christian Davéns räkneexempel som bygger på Conny Wesths resonemang på forumet Webmaster Network.

Antaganden:

  • Du jobbar inte på röda dagar.
  • Du har 5 veckors betald semester.
  • Du jobbar 8 timmar varje dag. (Måndag till Fredag)
  • Egenavgifter och pensionslösning beräknas på 50% av bruttolön.
  • Du har inga anställda.

Kom ihåg det beräknade konsultarvodet bara är en riktlinje. Alla företag är olika och kosultarvodet bör anpassas efter förutsättning, verksamhet och struktur.

Vilken bruttomånadslön vill du ha?
(Lön innan skatteavdrag)
kr
Hur höga omkostnader har du varje månad?
(Lokalhyra, marknadsföring, försäkring mm)
kr
Önskad vinstmarginal %
Hur stor del av din arbetstid kan du
fakturera?
%